Aktuální informace důležité k nástupu do MŠ

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.

Třídy Kuřátka a Koťátka zůstavají na odloučeném pracovišti na ulici Komenského 4, třídy Berušky, Sluníčka a Motýlci jsou po dobu rekonstrukce umístěny v náhradních prostorech v suterénu kostela.
Všechny děti si budou na pitný režim nosit láhev, kterou je nutné doma denně desinfikovat!
Prosíme dejte dětem do skříňky nebo do boxíku jednu roušku v sáčku. 

COVID - 19

Školku mohou navštěvovat pouze zdravé děti. Dítě, které bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, průjem, teplota) bude umístěno do izolace. Zákonní zástupci dítěte budou informováni a je jejich povinností si dítě neprodleně vyzvednout.
Pokud Vaše dítě trpí alergií nebo chronickým onemocněním vykazujícím tyto příznaky, musí dle metodických pokynů COVID - 19 vydaných MŠMT, předložit potvrzení od lékaře, jinak nebude přijato.

Při vstupu do budovy použijte desinfekci a dohlédněte na to, aby si dítě před vstupem do třídy důkladně umylo ruce!
 

Stravování:
Odhlašování obědů zůstává stejné - do 7.00 hod, poté již nebude možno oběd odhlásit, ale můžete si jej vyzvednout: 
        - od 11 - 11.30 hod ve třídě, kterou Vaše dítě navštěvuje
        - platí pouze první den nemoci
        - kvůli hygienickým opatřením budou obědy vydávány do  jednorázových jídlonosičů, které zajistí  MŠ za poplatek 10,-