Rekonstrukce MŠ

Vážení rodiče,
po zvážení všech okolností (pro + proti) jsme přehodnotili umístění dětí do náhradních prostor takto:
Do provizorních prostor přejdou děti za třídy Motýlků, Sluníček a Berušek.

Děkujeme za pochopení