Ochranné roušky

Vážení rodiče, tím, že používáme ochranné roušky, chráníme Vaše děti a Vás před nákazou koronavirem. Prosíme Vás o totéž. Při vstupu do MŠ používejte roušky nebo si zakryjte ústa a nos šálou nebo šátkem.

Děkujeme za dodržování tohoto bezpečnostního opatření.