Organizační změny v rámci rekonstrukce budovy

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o organizačních změnách, které nastanou s plánovanou rekonstrukcí budovy Na Sídlišti 5 a s rozšířením její kapacity o dvě třídy.

Venkovní rekonstrukce nastane pravděpodobně od měsíce dubna, kdy bude umožněn vstup do MŠ pouze bočním vchodem. Poté (asi od května) začnou vnitřní práce, kdy se třídy předškolních dětí (Motýlci a Sluníčka) přestěhují do MŠ na ulici Komenského. Třída Berušek, Kuřátek a Koťátek se přesunou do náhradních prostor v suterénu kostela na Dukelském náměstí. Během letních prázdnin budou děti, které nemají jinou možnost, umístěny na MŠ Pastelka z důvodu rekonstrukce naší školní stravovny. Od září do listopadu 2020 bude změna provozu pokračovat.

 

Vzhledem k tomu, že náhradní prostory budou velmi kapacitně omezené, žádáme rodiče, aby zvážili docházku svého dítěte během rekonstrukce.

 

 

Děkuji za pochopení a vstřícnost

                                                                                                             Ředitelka MŠ