Prázdninový provoz na MŠ Pastelka

Vážení rodiče,

 

MŠ U rybiček bude od 1.8. - 24.8.2022 uzavřena. V tomto termínu je možnost přihlásit dítě do MŠ Pastelka. 

Kapacita přihlášek je maximálně 28 dětí.

Pokud máte zájem vaše dítě přihlásit, stáhněte si přihlášku: přihláška

Vyplněné přihlášky podávejte elektronicky na email Kourilova@hustopece.cz nebo osobně 9.6.2022 od 6.00 hodin. 

Na přihlášky podané dříve než ve zvoleném termínu nebude brán zřetel. Přihlášky se registrují podle času přijetí.