Mateřská škola U Rybiček Hustopeče http://www.msurybicek.cz/rss MS U rybiček cs Nový kontakt do ředitelny MŠ http://www.msurybicek.cz/novy-kontakt-do-reditelny-ms Z důvodu nefunkčnosti pevné linky volejte na mobílní telefon č. 728 095 550 Tue, 05 Sep 2023 00:00:00 +0200 Nový školní rok 2023/2024 http://www.msurybicek.cz/novy-skolni-rok-2023-2024-2 Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4. září 2023. Ve čtvrtek 7. září 2023 proběhnou ve všech třídách třídní schůzky. Začátek v 16.15 hod. Schůzky se uskuteční bez dětí. Tue, 29 Aug 2023 00:00:00 +0200 Seznamy dětí a prodej čipů http://www.msurybicek.cz/prodej-cipu Seznamy dětí na šk. rok 2023/2024 jsou vyvěšeny na hlavní budově MŠ na okně a na odloučeném pracovišti MŠ na dveřích. Čipy se budou prodávat: - v pondělí 28.8.2023, v úterý 29.8.2023, ve středu 30.8.2023 od 6.00 do 10.00 hodin - ve čtvrtek 31.8.2023 a v pátek 1.9.2023 od 10.30 do 14.30 hodin Čip stojí 100,-, na rodinu můžete zakoupit maximálně 2 čipy. Prosím odevzdejte nepotřebné čipy. Mon, 28 Aug 2023 00:00:00 +0200 Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí http://www.msurybicek.cz/informativni-schuzka-pro-rodice-nove-prijatych-deti Zvu vás na informativní schůzku, která se bude konat 12. 6. 2023 v 15.30 hod ve třídě Berušek (Na Sídlišti 5)                                                                                           Ivana Kouřilová - ředitelka školky Mon, 22 May 2023 00:00:00 +0200 Uzavření MŠ v době letních prázdnin http://www.msurybicek.cz/uzavreni-ms-v-dobe-letnich-prazdnin Oznamujeme rodičům, že Mateřská škola Na Sídlišti bude v době letních prázdnin                        uzavřena od 3. 7. 2023 do 31. 7. 20023.                (Zaměstnanci školy budou vybírat řádnou dovolenou)            a od 28. 8. 2023 do 1. 9. 2023 (včetně), kdy bude probíhat přípravný týden. V nezbytném případě je možné přihlásit dítě k docházce do MŠ Pastelka. Přihlášky najdete na webových stránkách naší školy (v záložce "Dokumenty") od 22.5.2023. Přihlášky zasílejte 29.5. 2023 od 6.00 hod na email kourilova@hustopece.cz. Bude přijato prvních 25 žádostí. Na dříve zaslané přihlášky nebude brán ohled.   Wed, 26 Apr 2023 00:00:00 +0200 Informace o zvýšení stravného http://www.msurybicek.cz/informace-o-zvyseni-stravneho Od 1.9.2022 došlo na základě vyhlášky 272/2021 Sb. k úpravě finančních limitů na nákup potravin. V naší MŠ jsme nuceni od 1. 1. 2023  také navýšit cenu stravného.   Nové ceny stravného:   děti 3-6 let          přesnídávka     10,- oběd                 28,- svačina            10,- pitný režim         4,- celkem          52,-   tzn. 1050,- /měsíc   děti s odkladem školní docházky 6-7 let          přesnídávka     10,- oběd                 34,- svačina            10,- pitný režim         4,- celkem           58,-     tzn. 1200,-/měsíc Stravné plaťte i nadále na účet 123 - 4770460247/0100 Thu, 24 Nov 2022 00:00:00 +0200 Uzavření MŠ během vánočních prázdnin http://www.msurybicek.cz/uzavreni-ms-behem-vanocnich-prazdnin Vážení rodiče, oznamujeme vám, že během vánočních prázdnin od 23.12.2022 do 2.1.2023, bude mateřská škola uzavřena. Provoz začne v úterý 3.1. 2023. Děkujeme za pochopení. Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 +0200 Nový školní rok 2022/2023 http://www.msurybicek.cz/novy-skolni-rok-2022-2023 Vážení rodiče, školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.  Vedoucí stravování (paní Lazorková) bude v pondělí 29. 8. 2022 od 6.00 hod - 10.00 hod a v úterý od 10.30 hod - 15.30 hod prodávat čipy od vstupních dvěří obou budov. Za čip zaplatíte vratnou kauci 100,-. Pokud máte čip od budovy na ulici Komenského a vaše dítě tam již nebude docházet, je potřeba čip vrátit a vyzvednout si čip nový. Děti budou potřebovat do MŠ - vše podepsané : - přezůvky - pyžamo - náhradní oblečení (i spodní prádlo) - oblečení na pobyt venku - plastový hrnek na pití s ouškem Z hygienických důvodů nedávejte dětem do školky hračky z domu.  Stravné (950,- děti s odloženou školní docházkou, 850,- ostatní děti) a školné ( 0,-  děti v posledním roce před nástupem do základní školy, 500,- ostatní děti) se nadále budou platit na čísla účtů, která najdete na našich webových stránkách.  Do 30. 9. 2022 je potřeba uhradit 300,-/dítě na kulturní akce za první pololetí na účet školného, platbu 300,-/dítě za druhé pololetí je třeba uhradit do 31.1.2023. Při všech platbách zadávejte do zprávy pro příjemce jméno dítěte. Seznamy dětí již teď najdete vyvěšeny na budovách MŠ. Těšíme se, že spolu opět prožijeme příjemný školní rok.       Thu, 25 Aug 2022 00:00:00 +0200 Odpolední svačinky - změna http://www.msurybicek.cz/odpoledni-svacinky-zmena Prosíme rodiče, aby od 1.2.2022 odhlašovali odpolední svačinu do 9.00 hodin. Jedná se o děti, které půjdou po obědě. Buďte při odhlašování důslední a sdělte nám tuto informaci včas. Pokud půjde dítě domů po obědě, odpolední svačina mu nebude započítána do ceny stravného. Fri, 28 Jan 2022 00:00:00 +0200