Mateřská škola U Rybiček Hustopeče http://www.msurybicek.cz/rss MS U rybiček cs Zápis do mateřské školy http://www.msurybicek.cz/zapis-do-materske-skoly       Vážení rodiče, vzhledem ke vzniklé situaci zveřejňuji postup při zápisu do MŠ na školní rok 2020/21. Rodiče si přihlášku stáhnou na webových stránkách školy, spolu s tiskopisem pro lékaře. Vyplněné tiskopisy vhodí v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 do schránky u vchodu do školní kuchyně.     Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení lékaře, napíšete čestné prohlášení o očkování dítěte a posléze doložíte lékaře. ...................................................................................... VZOR čestného prohlášení Čestné prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu Podpis zákonného zástupce ....................................................................................... Prosím o pečlivé vyplnění tiskopisů (hlavně telefonní čísla). Připište na přihlášku (kamkoliv na volné místo) vaši emailovou adresu. Zároveň se ruší naplánovaný "Den otevřených dveří". Děkuji za pochopení, ředitelka MŠ.   Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0200 Změna provozu http://www.msurybicek.cz/zmena-provozu Vedení města rozhodlo, že od 19.3.2020 to je čtvrtek, platí pro obě školky prázdninový provoz, což v praxi znamená, že bude až do odvolání otevřena pouze jedna školka, a to MŠ Školní (Pastelka). Provozní doba MŠ Pastelka: 6.15 - 16.15 hodin Kontakt: Modrá třída tel. 702 230 067 Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0200 Ochranné roušky http://www.msurybicek.cz/ochranne-rousky Vážení rodiče, tím, že používáme ochranné roušky, chráníme Vaše děti a Vás před nákazou koronavirem. Prosíme Vás o totéž. Při vstupu do MŠ používejte roušky nebo si zakryjte ústa a nos šálou nebo šátkem. Děkujeme za dodržování tohoto bezpečnostního opatření. Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0200 POZOR!!! http://www.msurybicek.cz/pozor POZOR!!! Od 17.3. 2020 nastává omezení provozu mateřské školy. Docházka bude umožněna jen dětem zaměstnaných rodičů. Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0200 Kroužky http://www.msurybicek.cz/krouzky Z důvodu nastalé situace v České republice (COVID-19) se od pondělí až do odvolání ruší všechny kroužky. Sun, 15 Mar 2020 00:00:00 +0200 Oznámení http://www.msurybicek.cz/oznameni Vzhledem k uzavření ZŠ prosíme rodiče, kteří si mohou nechat děti doma, aby tak učinili. Jinak budeme muset přistoupit k omezení provozu MŠ z důvodu nedostatku personálu. Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0200 Motýlci a Sluníčka pojedou do VIDA centra http://www.msurybicek.cz/motylci-a-slunicka-pojedou-do-vida-centra V pondělí 24.2 . 2020 pojedou děti ze tříd Motýlků a Sluníček na výukový program do Vida centra v Brně. Odjezd od MŠ je v 7.30 hod. Prosíme přiveďte děti včas. S sebou: batůžek s pitím. Svačinu zajistí MŠ.   Dětem oblečte pohodlné sportovní oblečení ;. Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0200 O jarních prázdninách (17.2. - 21.2. 2020) NEBUDOU probíhat kroužky v MŠ http://www.msurybicek.cz/o-jarnich-prazdninach-nebudou-probihat-krouzky-v-ms Sat, 15 Feb 2020 00:00:00 +0200 Rekonstrukce MŠ http://www.msurybicek.cz/nastavba-ms Vážení rodiče, po zvážení všech okolností (pro + proti) jsme přehodnotili umístění dětí do náhradních prostor takto: Do provizorních prostor přejdou děti za třídy Motýlků, Sluníček a Berušek. Děkujeme za pochopení Thu, 13 Feb 2020 00:00:00 +0200 Akce MŠ na měsíc leden http://www.msurybicek.cz/akce-ms-na-mesic-leden 8. 1. 2020    Prohlídka betléma v hustopečském kostele                                     9:45 Motýlci                                 10:15 Sluníčka 9. 1. 2020    Prohlídka betléma v hustopečském kostele                                   9:45 Koťátka                                  10:00 Kuřátka                                  10:15 Berušky 13. 1. 2020   Zahájení kroužku „ Předškoláček “                                   16:00 pondělní skupina 14. 1. 2020   Zahájení kroužku „ Předškoláček “                                      15:45 úterní skupina 15. 1. 2020   Zahájení kroužku „Předškoláček “                                15:45 středeční skupina 16. 1. 2020   Zahájení kroužku „ Předškoláček “                                  15:45 čtvrteční skupina Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0200 Akce MŠ na měsíc listopad-prosinec http://www.msurybicek.cz/akce-ms-na-mesic-listopad-prosinec  4. 11. 2019   Návštěva školského zařízení pro environmentální vzdělávání JEZÍRKO v Brně                          19. 11. 2019   Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla, cena 40,-                                       - 9.00 hod – kinosál Hustopeče – Motýlci, Sluníčka                                          21. 11. 2019   Vánoční focení – Berušky, Sluníčka, Motýlci 27. 11. 2019   Vánoční focení – Kuřátka, Koťátka 27. 11. 2019   Vyšetření zraku - pro objednané děti                    3. 12. 2019     Kniholap – výukový program v knihovně                                               - Sluníčka – 9.00 hod  3. 12. 2019    První cesta do království knížek – výukový program v knihovně                                                - Motýlci – 10.00 hod   3. 12. 2019    Adventní zpívání před školkou + vánoční jarmark                                                   -  v 16.00 hod 10. 12. 2019   Vánoční návštěva na ZŠ Nádražní                                                  - Motýlci, Sluníčka Vánoční besídky       10. 12. 2019  - Sluníčka – 15.30 hod                         - Koťátka – 15.00 hod 11. 12. 2019  - Motýlci – 15.30 hod 12. 12. 2019  - Berušky – 15.30 hod                         -  Kuřátka  - 15. 00 hod                 12. 12. 2019  Vánoční příběh – divadlo v MŠ, cena 40,-                                         -   9.00 hod – Motýlci, Sluníčka, Berušky                                         - 10.00 hod – Koťátka, Kuřátka Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0200 Provozní doba v době vánočních svátků http://www.msurybicek.cz/provozni-doba-v-dobe-vanocnich-svatku Vážení rodiče, během vánočních svátků od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 (včetně) bude mateřská škola uzavřena. Provoz začne v pondělí 6. 1. 2020. Děkujeme za pochopení.   Fri, 01 Nov 2019 00:00:00 +0200 Angličtina pro předškoláky http://www.msurybicek.cz/anglictina-pro-predskolaky Nabízíme výuku angličtiny prostřednictvím jazykové školy EBA Hustopeče. Kroužek se bude konat v pondělí od 14.30 do 15.15 hod (1. skupina) a od 15.15 do 16.00 hod (2. skupina) .  Maximální počet dětí v kroužku je 15. Cena se odvíjí od počtu zájemců (380,- - 480,-) za pololetí. Způsob platby oznámíme po dohodě s jazykovou školou. Vaše dítě můžete přihlásit v šatnách u svých tříd.       Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 +0200 Nabídka kroužků pro předškoláky http://www.msurybicek.cz/nabidka-krouzku-pro-predskolaky Od října budou v době od 12.15 - 14.15 hod probíhat kroužky. V letošním roce nabízíme dva - Keramika (p. uč. Neubaureová Adriana) a Barevné notování (p. uč. Machačová Gabriela). Pokud máte zájem, vyberte pro své dítě POUZE jeden kroužek a zapište jej od 16.9. - 20. 9. 2019 na nástěnce v šatně své třídy. Cena kroužku je 300,- . Plaťte ve třídě u své p. učitelky. Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0200 Plavání pro předškoláky (Motýlci, Sluníčka) http://www.msurybicek.cz/plavani-pro-predskolaky-motylci-slunicka Ve čtvrtek 19.9.2019 proběhne první lekce plavání. Další lekce budou vždy ve čtvrtek 26.9 , 10.10., 17.10. a 24.10.   Cena 1300,-  ( 1000,- plavání + 130,- doprava) Pokud máte zájem, zapište své dítě od 5. 9. 2019 (čtvrtek) na nástěnce v šatně u své třídy. Kapacita je 21 dětí na třídu. Platba bude probíhat převodem na účet.   Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0200