Mateřská škola U Rybiček Hustopeče http://www.msurybicek.cz/rss MS U rybiček cs Prázdninový provoz na MŠ Pastelka http://www.msurybicek.cz/prazdninovy-provoz-na-ms-pastelka Vážení rodiče,   MŠ U rybiček bude od 1.8. - 24.8.2022 uzavřena. V tomto termínu je možnost přihlásit dítě do MŠ Pastelka.  Kapacita přihlášek je maximálně 28 dětí. Pokud máte zájem vaše dítě přihlásit, stáhněte si přihlášku: přihláška Vyplněné přihlášky podávejte elektronicky na email Kourilova@hustopece.cz nebo osobně 9.6.2022 od 6.00 hodin.  Na přihlášky podané dříve než ve zvoleném termínu nebude brán zřetel. Přihlášky se registrují podle času přijetí.   Mon, 23 May 2022 00:00:00 +0200 Zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2022/2023 http://www.msurybicek.cz/zapis-ukrajinskych-deti-pro-skolni-rok-2022-2023 Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Na Sídlišti 5 Hustopeče oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: Na Sídlišti 5 Hustopeče dne: 8.6.2022 od 8,00 do 12,00 hodin повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023: Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022 Místo zápisu / Місце запису: MŠ Na Sídlišti 5, Hustopeče Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0 Organizace zápisu / Порядок запису: 1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.       У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку. 3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:       Законні представники зобов’язані подати такі документи: a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na www.msurybicek.cz, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)       заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії www.msurybicek.cz або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку) b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);       документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку); c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;       документ, що дає право представляти дитину; d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))       довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років) 4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями. Kritérium   body Trvalý pobyt dítěte * Trvalé bydliště v obci, ve které škola sídlí + Bydliště v obci, ve které škola sídlí Bydliště mimo obec, ve které škola sídlí 25 15 0 Věk dítěte Děti do 3 let věku 3 roky k 1.9. příslušného roku 25 30   V /м. …………………………dne/дата…………………….                                                               Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка   Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу   Thu, 12 May 2022 00:00:00 +0200 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023 http://www.msurybicek.cz/seznam-prijatych-deti-pro-skolni-rok-2022-2023 Seznam přijatých dětí Vážení rodiče, zveme vás na informativní schůzku, která se uskuteční 14.6.2022 v 16.00 hodin na odloučeném pracovišti ulice Komenského ve třídě Koťátek. Schůzka se uskuteční bez dětí.  Přineste si, prosím, psací potřeby. Těšíme se na vás ředitelka a kolektiv MŠ Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 Školička pro maláčky - adaptační program http://www.msurybicek.cz/skolicka-pro-malacky-adaptacni-program Zveme vás na adaptační program "Školička pro maláčky", který se bude konat každou středu od 11. 5. 2022 do 29. 6. 2022 v době od 15.30 - 16.15 hod. ve třídě Koťátek na odloučeném pracovišti na ulici Komenského. Program je určen pro nově přijaté děti.  Z kapacitních důvodů může "Školičku" navštěvovat přijaté dítě s doprovodem jednoho dospělého. Neberte s sebou sourozence. Do "Školičky" bude vaše dítě potřebovat přezůvky a láhev s pitím.                                                                                                               Těšíme se na vás.     Mon, 25 Apr 2022 00:00:00 +0200 Prázdninový provoz 2022 http://www.msurybicek.cz/prazdninovy-provoz-2022 Prázdninový provoz od 1.července do 31.července 2022 zabezpečí Mateřská škola Na Sídlišti 5, Hustopeče. Provoz od 1.srpna do 24.srpna 2022 zabezpečí Mateřská škola Školní 25, Hustopeče. Ve dnech od 25.srpna do 31.srpna 2022 budou obě MŠ uzavřeny a proběhne přípravný týden. Mon, 04 Apr 2022 00:00:00 +0200 Odpolední svačinky - změna http://www.msurybicek.cz/odpoledni-svacinky-zmena Prosíme rodiče, aby od 1.2.2022 odhlašovali odpolední svačinu do 9.00 hodin. Jedná se o děti, které půjdou po obědě. Buďte při odhlašování důslední a sdělte nám tuto informaci včas. Pokud půjde dítě domů po obědě, odpolední svačina mu nebude započítána do ceny stravného. Fri, 28 Jan 2022 00:00:00 +0200 Seznamy dětí na šk. rok 2021/2022 http://www.msurybicek.cz/seznamy-deti-na-sk.-rok-2021-2022 Seznamy jsou vyvěšeny na dveřích MŠ.  Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0200 INFORMACE O PLATBÁCH V MŠ http://www.msurybicek.cz/informace-o-platbach-v-ms Vzhledem k tomu, že se 14.7.2021 změnila vyhláška o školním stravování s účinnou platností od 1.9.2021, budou platby v MŠ následovné: Měsíční výše úplaty pro děti s celodenní docházkou je stanovena ve výši 500,- Kč. Měsíční úplatu posílejte na účet 86-1728080247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Na tento účet posílejte i jednorázovou platbu 500,- Kč  za kulturní akce a do zprávy pro příjemce  uvěďte jméno dítěte. Stravování dětí od 1.9.2021 2 svačinky                  16,- Kč (dopolední 8,-Kč, odpolední 8,- Kč) oběd                          22,- Kč pitný režim                   4,- Kč celkem                        42,- Kč   (tzn. 850,-/měsíčně)   děti s odkladem školní docházky 2 svačinky                  16,- Kč (dopolední 8,-Kč, odpolední 8,- Kč) oběd                          26,- Kč pitný režim                   4,- Kč celkem                        46,- Kč  (tzn. 950,- /měsíčně) Před ranní přesnídávkou je dětem podáván ovocný talíř. Dostatečný příjem tekutin je pro děti zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole. Platby za stravné posílejte na účet 123-4770460247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.   Pokud jste již stravné zaplatili na účet, na který se platby uskutečňovaly do dnešního dne, nic se neděje, peníze si vedoucí stravování převede na správný účet. Všechny platby provádějte do 15. dne předešlého měsíce.      Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0200 Vracení a pořizování čipů http://www.msurybicek.cz/vraceni-a-porizovani-cipu Ve dnech 30.6. - 2.7. od 10.30-14.30 hodin je nutné vrátit čipy dětí, které odcházejí. Ve dnech 23.8. - 27.8. od 7.00-10.00 hodin je nutné zakoupit čipy pro nově příchozí děti. Čipy vrátíte a zakoupíte u paní Lazorkové - vedoucí stravování. Thu, 17 Jun 2021 00:00:00 +0200 Upozornění pro rodiče http://www.msurybicek.cz/upozorneni-pro-rodice Vážení rodiče, jistě jste si všimli, že je naše MŠ již více než rok v rekonstrukci. Navýšení kapacity o dvě třídy se podařilo zdárně dokončit v lednu 2021 a nyní probíhá rekonstrukce zahrady, která bude dokončena v září 2021. Z tohoto důvodu vás žádám, aby jste při vstupu do MŠ dbali na bezpečnost a nepohybovali se v místech, která jsou součástí stavby. Tato situace je i pro nás nepříjemná a omezující, a proto vyjednáváme se zhotovitelem příznivější podmínky tzn. provádění hlučných prací v době nepřítomnosti dětí v MŠ. Děkuji za pochopení.                                               Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ Thu, 10 Jun 2021 00:00:00 +0200 Změna dopravního značení na ulici Školní http://www.msurybicek.cz/zmena-dopravniho-znaceni-na-ulici-skolni Vážení rodiče, od 1. února 2021 bude stanoveno dopravní značení na ulici Školní - Zákaz stání po dobu delší než 15 minut v době od 7.00 - 16.30 hodin. Týká se to rodičů, kteří vozí děti do školky autem ( do školky Na Sídliště i na odloučené pracoviště). Mon, 25 Jan 2021 00:00:00 +0200