Seznamy dětí na šk. rok 2021/2022

Seznamy jsou vyvěšeny na dveřích MŠ. 
Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.