Úspěchy našich dětí

---------- školní rok 2014/2015----------

 

"MALUJEME A TVOŘÍME BETLÉMY"

- pod tímto názvem pořádalo středisko 
volného času Duhovka v Břeclavi , výtvarnou soutěž pro děti.
V kategorii do 6 let uspěly na pěkném třetím místě děti z naší mateřské 
školy, kteří společne vytvořily prostorovou práci.viz foto
Poděkování patří :
Aničce Preissové

Elence Javůrkové
Emičce Laššové
Anetce Teplé
Miriam Rozkové
Natálce Sigmundové
Nikolce Hanákové.
Malým malířům blahopřeje a těší se na další spolupráci p. uč .Adriana
 

 

 

---------- školní rok 2013/2014----------

Soutěž o nej...vánoční ozdobu nebo o nej...adventní kalendář

Děti ze všech tříd naší školičky se ochotně zapojily do výtvarné soutěže "VÁNOČNÍ ČAS", kterou vyhlásil Marketing a kultura města Hustopeče.
Radost z výhry si tak mohly užívat děti ze třídy Kuřátek za 1. místo v kategorii - děti 3-4 leté, za veselou Šmoulí vesničku.
Dále pak předškoláci ze třídy Motýlků za umístnění na 2. místě, kteří vyrobili krásný vánoční stromeček z papírové rolky.
Všem účastníkům děkujeme za krásnou reprezentaci naší školky a výhercům blahopřejeme!!!
 
 

 

 

Další úspěchy malých  výtvarníků z  MŠ U Rybiček

Začátkem školního roku se naše mateřská škola opět zapojila do celostátní výtvarné soutěže, kterou vyhlásil  DDM Znojmo pod názvem "Ahoj z prázdnin".
Děti z výtvarného kroužku s velkým nadšením malovaly zážitky z doby letních prázdnin a že se jím dílka podařila o tom svědčí umístnění Michalky Mazačové na  pěkném 2. místě  s obrázkem pod názvem ,,Výlet s maminkou na hrad".
Z čestného uznání se mohla těšit Kateřinka Kabrielová, která své dílko nazvala ,,Letíme na dovolenou"

Děvčátkům blahopřeji a těším se na další tvoření v Šikulce.
                                                                                                                        Adriana Neubauerová

 

Celostátní výtvarná soutěž

Sdružení SRAZ – (Společně za radostí a zdravím) vypsalo v rámci akce "Světový den zvířat" celostátní soutěž pro děti od 3- 18 let na téma "Pomáháme zvířatům". Do uvedené soutěže se zapojily i děti z  naší mateřské školy ze třídy "Motýlků" pod vedením p. uč. Bc. Jarmily Pírkové.
Zasláno bylo několik prací a Linduška Kadrnková se celkově umístila na 2. místě. Je to velmi pěkný úspěch a všichni jí gratulujeme!!!
Obrázek byl vystaven na vernisáži úspěšných prací v Toulcově dvoře. Linduško, přejeme Ti ještě hodně pěkných výtvarných prací.

kolektiv učitelek MŠ

 

 


 

 

 

---------- školní rok 2012/2013----------

Celostátní soutěž Krkonoše očima dětí zná své vítěze

Výtvarná soutěž "Naše město"

Děti z naší MŠ se zapojily v rámci doprovodného programu "Den otevřených dveří na MěÚ Hustopeče"do výtvarné soutěže Naše město.

Celkem zaměstnanci úřadu přijali k hodnocení 50 děl. 

V 1. kategorii se umístnil* *na *3. místě **Matoušek Knápek /5 let/*
obrázkem radnice, kterou vytvořil technikou vymývané klovatiny a 
křídy.
*Cenu poroty za originalitu a 
kreativitu *pak získaly kolektivní práce dětÍ za radnici a erb z keramiky a za znak města z papírových kuliček.

Všem blahopřejeme!
Všechny práce jsou momentálně vystaveny v prostorách radnice a 
v průjezdu staré pošty.
Později budou některé zarámovány a odvezeny do Penzionu pro důchodce.

Opět jsme se těšili z výher...

ti z naší mateřské školy malovaly obrázky na téma „ Pomáháme zvířatům", s velkým nadšením. Výtvarnou soutěž vyhlásilo sdružení SRAZ, Toulcův dvůr v Praze.

Porota hodnotila 300 dětských obrázků a máme velikou radost, že jsme v 1.kategorii uspěli následovně: 1.místo získaly děti ze třídy KOŤÁTEK / za kolektivní práci /
a 3.místo získala MICHALKA MAZAČOVÁ /s obrázkem farmy/.

Děti se z krásných hraček moc těšily a už se plni elánu připravujeme na další soutěže.

Všem blahopřejeme.


 

Děti z naší školičky opět uspěly ve výtvarné soutěži  pod názvem "Nemocnice očima dětí", která byla vyhlášená k 20.výročí založení  Nemocnice Břeclav.
Odborná porota vybrala jako nejzdařilejší obrázky v kategorii 3-6 let:
Botková Kačenka s obrázkem zdravotní sestřičky

Knápek Matoušek s obrázkem nemocnice a sanitky

a Skálová Anička s obrázkem čápa  s miminkem

Taktéž  se z drobných dárků těšily i ostatní děti z naší školky, které zaslaly obrázek.

Výhercům i všem ostatním, kteří přispěli svým dílkem do soutěže blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školky.

 ---------- školní rok 2011/2012 ----------

 Děti z naší MŠ  se zúčastnily výtvarné soutěže „O zlatou mandličku“ vyhlášené v rámci oslav "Slavnosti mandloní a vín". Soutěž byla rozdělena do několika kategorií a děti MŠ „ U Rybiček“ se umístily na předních místech v kategorii od 0 – 9 let.
Valérka Svobodová, ze třídy Sluníček, získala 1. místo se svým obrázkem, který nazvala „Cesta na rozhlednu“. Na 3. místě, ve stejné kategorii, se umístily Kristýnka Doležalová a Simonka Rohrerová , ze třídy Motýlků, které společně namalovaly „Mandloňovou vílu“

Také děti z výtvarného kroužku získaly diplom za skupinovou práci nazvanou „ Mandloňové sady“. Děti byly odměněny diplomy, sadami barviček a sladkostmi přímo v průběhu oslav.