Zápis do mateřské školy

     

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzniklé situaci zveřejňuji postup při zápisu do MŠ na školní rok 2020/21.

Rodiče si přihlášku stáhnou na webových stránkách školy, spolu s tiskopisem pro lékaře. Vyplněné tiskopisy vhodí v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 do schránky u vchodu do školní kuchyně.    

Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení lékaře, napíšete čestné prohlášení o očkování dítěte a posléze doložíte lékaře.
......................................................................................
VZOR čestného prohlášení

Čestné prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

.......................................................................................

Prosím o pečlivé vyplnění tiskopisů (hlavně telefonní čísla). Připište na přihlášku (kamkoliv na volné místo) vaši emailovou adresu.

Zároveň se ruší naplánovaný "Den otevřených dveří".

Děkuji za pochopení, ředitelka MŠ.