Zjišťování docházky

Vážení rodiče, z organizačních důvodů Vás žádáme o vyplnění přiložených formulářů. Formuláře si, prosím, stáhněte, vyplňte a zašlete na uvedenou emailovou adresu.

1) COVID-19

Žádame Vás o vyplnění docházky Vašeho dítěte do MŠ od 25.5. 2020. 

COVID-19

Vyplňujte, prosím, uvážlivě a zodpovědně a zasílejte na emailové adresy jednotlivých tříd nejpozději do 18.5.2020. Pokud nedostaneme vyplněnou docházku zpět do uvedeného termínu, bude to pro nás znamenat, že dítě do MŠ nenastoupí.

2) Prázdninový provoz v měsíci červenci

Z důvodu rekonstrukce naší MŠ bude provoz v měsíci červenci a srpnu probíhat v MŠ Pastelka. V době od 29.6. - 24.7.2020 budou provoz zajišťovat naši zaměstnanci. 

prázdninový provoz v červenci

Vyplněný formulář pošlete zpět na emailové adresy jednotlivých tříd nejpozději do 15.6. 2020.

3) Prázdninový provoz v měsíci srpnu

Od 20.7. 2020 zajišťuje prázdninový provoz MŠ Pastelka, která umožní docházku 20 dětem z naší MŠ. Rodiče, kteří mají vážný zájem umístit své dítě do této MŠ, vyplní přiložený formulář a odešlou jej na emailovou adresu kourilova@hustopece.cz.

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAČNE DNE 1.6.2020 OD 6.00 HODIN. EMAILY Z DŘÍVĚJŠÍM DATEM A ČASEM BUDOU NEPLATNÉ!!!

prázdninový provoz v srpnu