Zjišťování docházky

COVID-19

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů Vás žádáme o vyplnění docházky Vašeho dítěte do MŠ od 25.5.2020.

COVID-19

Formulář si, prosím, stáhněte, vyplňte a zašlete zpět na emailové adresy jednotlivých tříd do 18.5.2020. Vyplňujte, prosím, uvážlivě a zodpovědně. Pokud vyplněnou docházku nedostaneme zpět do uvedeného termínu, bude to pro nás znamenat, že dítě do MŠ nenastoupí.