Změna

Vážení rodiče,
posíláme informaci o změně provozu MŠ, která se týká rodičů, kteří nahlásili dítě do školky od 11. 5. 2020.

Provoz je přesunut na odloučené pracoviště Komenského 4. 
Všechny děti budou v jedné třídě. Jakoukoliv změnu v  docházce volejte na tel. číslo 602 373 856.

Přikládáme ke stažení formulář ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, bez kterého nebude možné dítě do MŠ přijmout.
Tento formulář přineste do MŠ již vyplněný. Z hygienických důvodů nebude možné vyplňovat jej v MŠ.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Děkujeme za pochopení