Zápis 2021/2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE, NA SÍDLIŠTI 5, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

adresa: Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče

telefon: +420 519 412 519

email: kourilova@hustopece.cz

datová schránka: pdqkrzp

web: www.msurybicek.cz

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 1.4.2021  

Elektronický předzápis

Návod k vyplnění 

INFORMACE O DORUČENÍ ŽÁDOSTI A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DOKUMENTŮ:

VYPLNĚNOU A VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST SPOLU S DALŠÍMI DOKUMENTY,
KTERÉ JE MOŽNÉ SI VYTISKNOUT PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
ODEVZDEJTE V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:

  • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY
  • EMAILEM - S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • POŠTOU
  • OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE *

* VHOZENÍM DO SCHRÁNKY K TOMU URČENÉ NEBO OSOBNĚ PO DOMLUVĚ V PŘEDEM STANOVENÉM ČASE

PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS OD - DO

  • 1.4. - 30.4.2021

ŘÁDNÝ ZÁPIS OD - DO

  • 3.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 4.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 5.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 6.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 7.5.2021 10:00 - 15:00 hod.

ŘÁDNÝ ZÁPIS SE KONÁ NA ADRESE: NA SÍDLIŠTI 961/5, 693 01 HUSTOPEČE

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 1.4.2021

Preferujeme využití elektronického předzápisu. Pokud tento systém nevyužijete, vytiskněte si, prosím, přihlášku a vypište ručně. Všechny dokumenty přineste do MŠ v době řádného zápisu od 3.5. - 7.5. 2021.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenčí list dítěte