Zápis 2024/2025

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE, NA SÍDLIŠTI 5, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

adresa: Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče

telefon: +420 519 412 519

email pro případné dotazy k zápisu: kourilova@hustopece.cz

web: www.msurybicek.cz

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 1.4.2024 DO 30.4.2024

Elektronický předzápis 

Návod k vyplnění 

Vážení rodiče,

zveme Vás na zápis do Mateřské školy Na Sídlišti 5 (U Rybiček) , který se uskuteční 14.5.2024 (úterý)  od 7 – 16 hodin v ředitelně školy i pro děti cizích národností. S sebou si přineste vyplněnou přihlášku, doklad o zdravotním stavu dítěte – očkování, rodný list dítěte a občanský průkaz. Všechny potřebné tiskopisy k vyplnění naleznete na webových stránkách školy v sekci dokumenty. Preferujeme využití elektronického předzápisu, o kterém jsou informace také na webu MŠ.

Přihlášky odevzdávejte nebo posílejte pouze 14.5.2023, osobně v ředitelně školy, poštou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo  datovou schránkou. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Preferujeme uskutečnit zápis za přítomnosti dětí.

Rodiče, kteří žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již v loňském roce a dostali rozhodnutí o nepřijetí a mají nadále zájem zapsat své dítě do naší mateřské školy, musí se také opět dostavit k zápisu se všemi potřebnými tiskopisy.

Dne 7.5.2024 budete mít možnost navštívit se svými dětmi naši mateřskou školu, v době od 7,30 – 10,00 hodin a 14,00 – 16,00 hodin. Program bude připravený ve třídě Berušek (hlavní budova) a ve třídě Koťátek (budova na odloučeném pracovišti).

Preferujeme využití elektronického předzápisu. Pokud tento systém nevyužijete, vytiskněte si, prosím, přihlášku a vypište ručně. Všechny dokumenty přineste do MŠ v době řádného zápisu
14.5. 2024 od 7.00 - 16.00 hod.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - CZ