Projekt EU a MŠMT

Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a získala finanční podpory ve výši 491 547 Kč. Název projektu: "Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ U Rybiček Hustopeče; registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010153. Zahájení realizace projektu: 1.9. 2018; ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020. Délka realizace: 24 měsíců. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, jako personální podporu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu děti s různým stupněm podpůrného opatření, dále podpora vzdělávání pedagogů MŠ v kurzech zaměřených na polytechnické a environmentální vzdělávání DVPP - v rozsahu 8 hodin. Školní asistent  je pro naší MŠ posílení, jelikož naši MŠ navštěvují děti s různým stupněm zdravotního postižení a omezení. Finanční prostředky budou využity nejen formou mzdových prostředků personálního zajištění, popřípadě na vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ