Projekty

Projekt EU a MŠMT

Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_20_002 Šablony OP JAK Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování a získala finanční podporu ve výši 735 000,- Kč.

Název projektu: Šablony I. MŠ Hustopeče - "Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů" registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001172.

 Zahájení realizace projektu: 1.9. 2022. Projekt bude realizován 2 roky.
Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, jako personální podporu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu děti s různým stupněm podpůrného opatření, dále realizace vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ. Finanční prostředky budou využity formou mzdových prostředků personálního zajištění, na organizaci komunitního setkání a realizaci vzdělávání.

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ

Projekt "Digitalizace 2022"

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Priloha-1-Plakat_Digitalizujeme-1 (1).pdf

 

Projekt EU a MŠMT

Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování a získala finanční podporu ve výši 388 824 Kč.
Název projektu: Šablony III - "Personální podpora a rozvojové aktivity pro děti v MŠ Hustopeče",  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017894. Zahájení realizace projektu: 1.3. 2021; ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, jako personální podporu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu děti s různým stupněm podpůrného opatření, dále realizace projektového dne. Školní asistent  je pro naší MŠ posílení, jelikož naši MŠ navštěvují děti s různým stupněm zdravotního postižení a omezení. Finanční prostředky budou využity formou mzdových prostředků personálního zajištění a na organizaci projektového dne.

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ

 

 

 

Projekt  "Těšíme se do školy"

Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II. „Přiveďme rodiče za dětmi do škol“ a získala finanční podporu
10 000,- Kč na materiál a 4 250,- Kč na organizaci akce.

Název projektu: „Těšíme se do školy"  registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652  

Zahájení realizace projektu 1.5.2021. Ukončení projektu: 31. 6. 2021. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je usnadnit dětem adaptační proces nástupu do ZŠ.     

Projekt  "Chci být ilustrátorem"

Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II. „Podpora aktivit spolupráce“ a získala finanční podporu 10 000,- Kč na materiál a 4 250,- Kč na organizaci akce.

Název projektu: „Chci být ilustrátorem"  registračníčíslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652  

Realizace projektu 18. 6. 2021. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je motivovat děti k výtvarnému umění.