O nás

Zřizovatelem MŠ Na Sídlišti 5 – „U Rybiček“ je Město Hustopeče. Od roku 2001 byla ze strany zřizovatele  přiznána  naší  mateřské  škole  právní  subjektivita.

Kapacita  míst  pro  umístění  dětí  je 120 v 5  třídách v rámci kmenové budovy Na Sídlišti 5 a od roku 2007 byla kapacita školy rozšířena připojením bývalé MŠ Komenského 4, kde je 40 míst ve 2 třídách. Tak vzniklo odloučené pracoviště vzdálené od kmenové budovy asi 100 m.

Ve třídách jsou děti rozděleny podle věku. 
Na obou pracovištích MŠ uplatňujeme výchovu a vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem „Se sluníčkem poznáváme svět“, který po ukončení docházky dětí do MŠ navazuje na vzdělávací program základní školy. V jednotlivých třídách upravujeme ŠVP podle věku a individuálních zvláštností dětí.

V mateřské škole „U Rybiček" Na Sídlišti 5 jsou vnitřní prostory členěny na 5 tříd.  Vybavení tříd hračkami a pomůckami je postupně obnovováno a doplňováno. Při výběru hraček dbáme na účelovost a moderní trendy. Velké procento nakoupených hraček a pomůcek tvoří hračky podporující logické myšlení dětí a hračky, při jejichž manipulaci je nutné zapojit více smyslů zároveň. Vybavenost tříd (hračky a pomůcky) je na vysoké úrovni. Jelikož nechceme z této úrovně slevit, jezdíme vybírat hračky na výstavy a veletrhy nebo nakupujeme hračky až po předvedení. Velký důraz klademe na prožitkové učení, při němž využíváme nejen tyto moderní pomůcky, ale především zařazujeme prvky z dramatické výchovy. Vedeme děti k tomu, aby přiměřeně plnily své povinnosti, ale i k tomu, aby znaly svá práva a mohly se svobodně rozhodovat.

Pro zpestření vzdělávací nabídky využíváme interaktivní tabule, které jsou umístěny v pěti třídách. Práce s interaktivní tabulí nabízí dětem nejen zábavu a možnosti pro různé hry, zejména však rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost. Toto vše má význam  v přípravě na přechod do základní školy a následné i úspěšné zvládání výuky.

Interaktivní tabuli si rychle oblíbily  děti i paní učitelky, které ji využívají při výuce i při ostatních vzdělávacích činnostech.

Stravování

Celodenní stravování dětí je zajištěno z vlastní školní kuchyně (jídelny), která byla v roce 2011 zmodernizována a vybavena nerezovými spotřebiči i doplňky. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

Pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dítěte v mateřské škole.

Venkovní prostory

K pobytu dětí venku slouží krásná prostorná zahrada, která je nově vybavena dřevěnými sestavami. Poskytuje dětem dostatek možností pro pohybové aktivity. 

V roce 2013 jsme reagovali na výzvu ministerstva životního prostředí a s podporou města jsme zpracovali projekt, který byl úspěšně přijat a realizován. Tak jsme získali dotaci ve výši 90% nákladů na vybudování zahrady v přírodním stylu, které bylo dokončeno v květnu 2014. Děti si tak užívají nejen pohybu na nových herních prvcích, ale hlavně mají možnost využití pomůcek pro environmentální  výchovu.
 

Součást MŠ na Komenského 4 - odloučené pracoviště

Toto dvoutřídní pracoviště se nachází v prostorách bývalé mateřské školy, ve středu města, sousedící se ZŠ Komenského a má kapacitu 40 dětí. Všechny prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hrám dětí  získávání  nových poznatků  i odpočinku. Je zde plno barev, nový nábytek, různé hračky a hry, tělocvičné náčiní, piano, prostě vše, co k dětem patří.

Jsou tu vytvořeny útulné prostory a vznikla tak „školka“ rodinného typu, kde je možný úzký kontakt mezi dětmi obou tříd, mezi dětmi a všemi pracovnicemi MŠ a ŠJ, stejně tak možnost kontaktu rodičů s pracovnicemi školy a školní jídelny. Rodiče mají možnost neustále nahlížet do školkovského  dění, promluvit si s učitelkami, řešit spolu případné  problémy.

Specifické prostředí této součásti školy, umožňující dětem bezproblémový přechod z rodinného do kolektivního prostředí s minimálními adaptačními problémy oceňují především rodiče, takže o umístění dětí v MŠ projevují zájem nejen rodiče místních dětí, ale i rodiče dětí z okolních obcí.

K budově přísluší školní zahrada, která byla v rámci dotace zrekonstruována na přírodní zahradu.

Stravování

Pro odloučené pracoviště na Komenského ul. je strava dovážena ze ŠJ  MŠ Na Sídlišti.