Den ve školce

MOTTO:

Dnešní den je pozoruhodný den. Je tvůj. Včerejší den ti už vyklouzl z rukou. Zítřek ještě nemáš přislíben. Ale ten Dnešní den, je ten jediný, kterým si můžeš být jistý. Můžeš ho naplnit, čím jen chceš. Využij ho. Dnes můžeš někomu udělat radost, můžeš někomu pomoci, možná ti večer někdo poděkuje, že existuješ. Dnešní den je významný. JE TVŮJ !

Vnitřní uspořádání dne ve školce vychází z denních potřeb předškolních dětí a ze Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy.

MŠ ,,Rybiček" Na Sídlišti

6:15 - 9:15

scházení dětí ve třídě ,podávání ovocného talíře, spontánní hry a činnosti dětí, pitný režim,
ndividuální snídaně, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné), svačina

9:15 - 11:45

pokračování v plnění vzdělávacích cílů z Rámcového programu pro MŠ,
dokončování činností, hygiena, přípravy na pobyt venku a pobyt venku, hygiena, oběd

11:45 - 14:00

hygiena, polední odpočinek, nadstandardní aktivity dětí, průběžné vstávání starších dětí

14:00 - 16:15

vstávání, hygiena, odpolední svačina, řízená nebo spontánní aktivita dětí,
individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů.

MŠ Komenského - odloučené pracoviště

6:45 - 9:45

scházení dětí ve třídě, podávání ovocného talíře, spontánní hry a činnosti dětí,
itný režim, individuální snídaně, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné), svačina

9:45 - 12:15

pokračování v plnění vzdělávacích cílů z Rámcového programu pro MŠ,
dokončování činností, hygiena, přípravy na pobyt venku a pobyt venku, hygiena, oběd

12:15 - 14:30

hygiena, polední odpočinek, nadstandardní aktivity dětí, průběžné vstávání starších dětí

14:30 - 16:15

vstávání, hygiena, odpolední svačina, řízená nebo spontánní aktivita dětí,
individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů.