Aktuality

 

 

Změna dopravního značení na ulici Školní

25. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 1. února 2021 bude stanoveno dopravní značení na ulici Školní - Zákaz stání po dobu delší než 15 minut v době od 7.00 - 16.30 hodin. Týká se to rodičů, kteří vozí děti do školky autem ( do školky Na Sídliště i na odloučené pracoviště).

Oznámení

20. 1. 2021

 

Vážení rodiče oznamujeme Vám, že z důvodu stěhování bude MŠ „Pod kostelem“ ve dnech 27.1. – 29.1 2021 (středa – pátek) UZAVŘENA.

Z toho důvodu nejpozději v úterý odneste všechny věci ze šaten.

 Žádáme rodiče, kteří by byli ochotni nám pomoci se stěhováním, aby se domluvili

s pí. učitelkami ve třídě. Budeme Vám za to vděčni.

Ukončení karantény

31. 12. 2020

Vážení rodiče,
KHS rozhodla o ukončení karantény. MŠ pod kostelem bude v provozu od 4. 1. 2021.

Rozhodnutí o ukončení karantény

Karanténa

14. 12. 2020

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že na základě rozhodnutí KHS, bude mateřská škola pod kostelem uzavřena do 22.12. (včetně). Po tuto dobu můžete čerpat OČR. Od 23.12. do 3.1. je MŠ uzavřena z důvodu vánočních prázdnin (na to se již OČR nevztahuje). 

Děkuji za pochopení Kouřilová Ivana

Zde najdete rozhodnutí KHS.

Rozhodnutí KHS

 

Dýňování

17. 9. 2020

Vážení rodiče, 

z důvodu nepříznivého vývoje koronavirové situace nebude pořádána tradiční akce "Dýňování".

Třídní schůzky

2. 9. 2020

Třídní schůzky se budou konat v úterý 8. 9. 2020 v 16. 30 hod. v jednotlivých třídách.
Na schůzku se dostavte bez dětí.

Roušku s sebou.

Aktuální informace důležité k nástupu do MŠ

28. 8. 2020

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.

Třídy Kuřátka a Koťátka zůstavají na odloučeném pracovišti na ulici Komenského 4, třídy Berušky, Sluníčka a Motýlci jsou po dobu rekonstrukce umístěny v náhradních prostorech v suterénu kostela.
Všechny děti si budou na pitný režim nosit láhev, kterou je nutné doma denně desinfikovat!
Prosíme dejte dětem do skříňky nebo do boxíku jednu roušku v sáčku. 

COVID - 19

Školku mohou navštěvovat pouze zdravé děti. Dítě, které bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, průjem, teplota) bude umístěno do izolace. Zákonní zástupci dítěte budou informováni a je jejich povinností si dítě neprodleně vyzvednout.
Pokud Vaše dítě trpí alergií nebo chronickým onemocněním vykazujícím tyto příznaky, musí dle metodických pokynů COVID - 19 vydaných MŠMT, předložit potvrzení od lékaře, jinak nebude přijato.

Při vstupu do budovy použijte desinfekci a dohlédněte na to, aby si dítě před vstupem do třídy důkladně umylo ruce!
 

Stravování:
Odhlašování obědů zůstává stejné - do 7.00 hod, poté již nebude možno oběd odhlásit, ale můžete si jej vyzvednout: 
        - od 11 - 11.30 hod ve třídě, kterou Vaše dítě navštěvuje
        - platí pouze první den nemoci
        - kvůli hygienickým opatřením budou obědy vydávány do  jednorázových jídlonosičů, které zajistí  MŠ za poplatek 10,-

 

 

 

Seznamy dětí pro školní rok 2020/2021

24. 8. 2020

Vážení rodiče,

od dnešních 12.00 hodin budou vyvěšeny všechny seznamy dětí na dveřích na odloučeném pracovišti na ulici Komenského ( Kuřátka, Koťátka, Berušky, Sluníčka a Motýlci).

SEZNAMY DĚTÍ JSOU NEMĚNNÉ!

Pro děti ze třídy Berušek, Sluníček a Motýlků budou od 1. září 2020 zajištěny náhradní prostory v suterénu kostela.

Na děti se těší všechny paní učitelky.

SRPNOVÝ PROVOZ

24. 7. 2020

Dnes, v pátek 24.7.2020, končí červencový provoz, který zajišťovala naše MŠ.

Od pondělí 27.7.2020 začíná srpnový provoz, který zajišťuje MŠ Pastelka a platí POUZE pro děti přihlášené na měsíc srpen.

Pro omlouvání používejte toto telefonní číslo : 702 230 174

Prázdninový provoz - MŠ PASTELKA

7. 7. 2020

Telefoní čísla pro omlouvání dětí :
Pastelky a Berušky = Zelená třída (728 743 774)
Sluníčka a Kuřátka = Žlutá třída    (728 743 749)
Motýlci a Koťátka = Červená třída  (602 872 415)

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

1. 6. 2020

Vážení rodiče, 

zveřejňuji seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2020/2021. Zároveň Vás zvu na informativní schůzku, která se bude konat 18.6.2020 v 16.00 hodin na odloučeném pracovišti ve třídě Koťátek. Prosím Vás, abyste dodržovali stanovená hygienická nařízení (rouška, vlastní psací potřeby, dodržování distanční vzdálenosti, pouze 1 zákonný zástupce - bez dítěte).  Z důvodu důležitých organizačních informací je účast nutná.

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Prázdninový provoz

20. 5. 2020

Z důvodu rekostrukce naší MŠ bude provoz probíhat po celou dobu prázdnin v MŠ Pastelka. V době od 29.6. - 24.7.2020 budou provoz zajišťovat naši zaměstnanci. Vyplňte, prosím, formulář o docházce Vašeho dítěte a pošlete jej zpět na emailové adresy jednotlivých tříd do 15.6.2020.

Prázdniny červenec 2020

 

V době od 27.7. - 21.8.2020 zajišťuje provoz MŠ Pastelka, která umožní docházku max. 20 dětem z naší MŠ. Rodiče, kteří mají vážný zájem umístit své dítě v měsíci srpnu do MŠ, vyplní přiložený formulář a odešlou jej na emailovou adresu Kourilova@hustopece.cz. Snažili jsme se zvolit spravedlivou formu přihlašování, abyste měli všichni stejnou šanci. Přihlašovat se můžete 1.6.2020 od 6,00 hodin. Pokud někdo pošle přihlášku dříve, nebude platná

Prázdniny srpen 2020

Provoz MŠ od 25.5.2020

20. 5. 2020

Provoz MŠ pro děti ze třídy Sluníček a Motýlků začne od 25.5.2020 v náhradních prostorách v suterénu kostela. 

Provoz tříd Berušky, Koťátka a Kuřátka bude probíhat na odloučeném pracovišti.

Na obou pracovištích  bude provoz od 6,15 - 16,15 hodin. Všechny děti, které nastoupí, předloží vyplněné a podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které stáhnete na našich webových stránkách. Z hygienických důvodů potřebuje každé dítě vlastní uzavíratelnou lahvičku na pití. Prosíme vemte také s sebou.

Úprava platby školného

20. 5. 2020

Po dohodě se zřizovatelem a MŠ Pastelka jsme přehodnotili výši školného pro děti, které nenavštěvovaly MŠ ani jeden den v měsíci. Úplata bude nově 100,- Kč (udržovací poplatek) za každý příslušný měsíc (duben, květen, červen 2020).

Ten, kdo si nezrušil trvalý příkaz, má předplaceno do června (včetně). Přeplatky spolu se stravným se budou vracet na Váš účet po půlroční uzávěrce tj. v měsíci červenci.

Vyúčtování kulturních akcí, zájmových kroužků a Předškoláčka proběhne po poslední akci v měsíci červnu 2020. Zůstatek bude poukázán na Váš účet.

Zjišťování docházky

13. 5. 2020

COVID-19

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů Vás žádáme o vyplnění docházky Vašeho dítěte do MŠ od 25.5.2020.

COVID-19

Formulář si, prosím, stáhněte, vyplňte a zašlete zpět na emailové adresy jednotlivých tříd do 18.5.2020. Vyplňujte, prosím, uvážlivě a zodpovědně. Pokud vyplněnou docházku nedostaneme zpět do uvedeného termínu, bude to pro nás znamenat, že dítě do MŠ nenastoupí.

Provoz MŠ v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

12. 5. 2020

Provoz mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020

 

 1. Provoz mateřské školy
 • V provozu jsou 2 třídy odloučeného pracoviště Komenského 3, převážně zaměstnaných rodičů.

 

 1. Epidemiologická opatření
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení najdete na webových stránkách školy, který doma vyplníte a donesete do MŠ. V nutném případě bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby vyzvedávali děti po obědě.

 

 1. Příchod do mateřské školy
 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry. K největšímu nashromáždění lidí dochází v prostorách šaten vždy krátce před 8.hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.
 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem doprovázející osoby či přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem,  pod dohledem učitelky.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

 

 1. Hygienická opatření
 • Velkou část dne budou děti trávit venku na školní zahradě.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 

 1. Stravování
 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.
 • Na pitný režim si děti donesou vlastní uzavíratelné lahvičky, které jim po příchodu naplní pracovnice MŠ nápojem (voda, čaj, šťáva apod.)

 

 1. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 1. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory

a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Změna

Změna

7. 5. 2020

Vážení rodiče,
posíláme informaci o změně provozu MŠ, která se týká rodičů, kteří nahlásili dítě do školky od 11. 5. 2020.

Provoz je přesunut na odloučené pracoviště Komenského 4. 
Všechny děti budou v jedné třídě. Jakoukoliv změnu v  docházce volejte na tel. číslo 602 373 856.

Přikládáme ke stažení formulář ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, bez kterého nebude možné dítě do MŠ přijmout.
Tento formulář přineste do MŠ již vyplněný. Z hygienických důvodů nebude možné vyplňovat jej v MŠ.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Děkujeme za pochopení

 

Zápis do mateřské školy

19. 3. 2020

     

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzniklé situaci zveřejňuji postup při zápisu do MŠ na školní rok 2020/21.

Rodiče si přihlášku stáhnou na webových stránkách školy, spolu s tiskopisem pro lékaře. Vyplněné tiskopisy vhodí v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 do schránky u vchodu do školní kuchyně.    

Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení lékaře, napíšete čestné prohlášení o očkování dítěte a posléze doložíte lékaře.
......................................................................................
VZOR čestného prohlášení

Čestné prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

.......................................................................................

Prosím o pečlivé vyplnění tiskopisů (hlavně telefonní čísla). Připište na přihlášku (kamkoliv na volné místo) vaši emailovou adresu.

Zároveň se ruší naplánovaný "Den otevřených dveří".

Děkuji za pochopení, ředitelka MŠ.

 

Změna provozu

18. 3. 2020

Vedení města rozhodlo, že od 19.3.2020 to je čtvrtek, platí pro obě školky prázdninový provoz, což v praxi znamená, že bude až do odvolání otevřena pouze jedna školka, a to MŠ Školní (Pastelka).

Provozní doba MŠ Pastelka: 6.15 - 16.15 hodin

Kontakt: Modrá třída tel. 702 230 067

Ochranné roušky

16. 3. 2020

Vážení rodiče, tím, že používáme ochranné roušky, chráníme Vaše děti a Vás před nákazou koronavirem. Prosíme Vás o totéž. Při vstupu do MŠ používejte roušky nebo si zakryjte ústa a nos šálou nebo šátkem.

Děkujeme za dodržování tohoto bezpečnostního opatření.

POZOR!!!

16. 3. 2020

POZOR!!!

Od 17.3. 2020 nastává omezení provozu mateřské školy. Docházka bude umožněna jen dětem zaměstnaných rodičů.

Kroužky

15. 3. 2020

Z důvodu nastalé situace v České republice (COVID-19) se od pondělí až do odvolání ruší všechny kroužky.

Oznámení

Oznámení

10. 3. 2020

Vzhledem k uzavření ZŠ prosíme rodiče, kteří si mohou nechat děti doma, aby tak učinili.
Jinak budeme muset přistoupit k omezení provozu MŠ z důvodu nedostatku personálu.

Motýlci a Sluníčka pojedou do VIDA centra

Motýlci a Sluníčka pojedou do VIDA centra

21. 2. 2020
V pondělí 24.2 . 2020 pojedou děti ze tříd Motýlků a Sluníček na výukový program do Vida centra v Brně.
Odjezd od MŠ je v 7.30 hod. Prosíme přiveďte děti včas.
S sebou: batůžek s pitím. Svačinu zajistí MŠ.
 
Dětem oblečte pohodlné sportovní oblečení ;.

RSS

Další stránky: 1 2