Aktuality

 

 

 

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů

11. 1. 2022

Od 17. 1. 2022 do konce měsíce ledna si mohou rodiče ve svých třídách vyzvednout "Potvrzení o výši vynaložených výdajů" za rok 2021.

Snížení školného za měsíc prosinec 2021

3. 1. 2022

Z důvodu uzavření MŠ v měsíci prosinci, které bylo delší  než 5 dní, se snižuje školné za měsíc prosinec 2021 na 364 ,- 

Uzavření MŠ v době vánočních svátků

10. 11. 2021

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že během vánočních svátků od 23.12.2020 do 2.1.2021, bude mateřská škola uzavřena.

Provoz začne v pondělí 3.1. 2021.

                                                                                                                     Děkujeme za pochopení.

Nárok na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole

20. 9. 2021

Vážení rodiče

s návratem dětí do škol s počátkem školního roku opětovně vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.

Nárok na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole  

Exkurze - Ekocentrum Trkmanka Vel. Pavlovice

2. 9. 2021

V úterý 7. září 2021 pojedou děti ze tříd Žabiček a Želviček na exkurzi do Ekocentra Trkmanka ve Vel. Pavlovicích.
Přiveďte děti do MŠ nejpozději v 8.00 hod. Pitný režim a svačina budou zajištěny.
Dejte dětem sportovní oblečení a obuv. Exkurze bude probíhat venku.

Třídní schůzky

1. 9. 2021

Třídní schůzky se budou konat:

Kuřátka      6. 9. 2021 v 16.30 hod
Koťátka      6. 9. 2021 v 16.30 hod
Berušky      7. 9. 2021 v 16.15 hod
Želvičky      7. 9. 2021 v 16.15 hod
Žabičky       7. 9. 2021 v 16.15 hod
Sluníčka      8. 9. 2021 v 16.15 hod
Motýlci        9. 9. 2021 v 16.00 hod

Schůzky se budou konat v příslušných třídách. Účast nutná, přijďte bez dětí.

Po schůzce budete mít možnost prohlédnout si prostory MŠ.

 

 

Seznamy dětí na šk. rok 2021/2022

26. 8. 2021

Seznamy jsou vyvěšeny na dveřích MŠ. 
Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

INFORMACE O PLATBÁCH V MŠ

9. 8. 2021

Vzhledem k tomu, že se 14.7.2021 změnila vyhláška o školním stravování s účinnou platností od 1.9.2021, budou platby v MŠ následovné:

Měsíční výše úplaty pro děti s celodenní docházkou je stanovena ve výši 500,- Kč.

Měsíční úplatu posílejte na účet 86-1728080247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Na tento účet posílejte i jednorázovou platbu 500,- Kč  za kulturní akce a do zprávy pro příjemce  uvěďte jméno dítěte.

Stravování dětí od 1.9.2021

2 svačinky                  16,- Kč (dopolední 8,-Kč, odpolední 8,- Kč)

oběd                          22,- Kč

pitný režim                   4,- Kč

celkem                        42,- Kč   (tzn. 850,-/měsíčně)

 

děti s odkladem školní docházky

2 svačinky                  16,- Kč (dopolední 8,-Kč, odpolední 8,- Kč)

oběd                          26,- Kč

pitný režim                   4,- Kč

celkem                        46,- Kč  (tzn. 950,- /měsíčně)

Před ranní přesnídávkou je dětem podáván ovocný talíř. Dostatečný příjem tekutin je pro děti zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole.

Platby za stravné posílejte na účet 123-4770460247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.  

Pokud jste již stravné zaplatili na účet, na který se platby uskutečňovaly do dnešního dne, nic se neděje, peníze si vedoucí stravování převede na správný účet.

Všechny platby provádějte do 15. dne předešlého měsíce. 

 

 

Vracení a pořizování čipů

17. 6. 2021

Ve dnech 30.6. - 2.7. od 10.30-14.30 hodin je nutné vrátit čipy dětí, které odcházejí.

Ve dnech 23.8. - 27.8. od 7.00-10.00 hodin je nutné zakoupit čipy pro nově příchozí děti.

Čipy vrátíte a zakoupíte u paní Lazorkové - vedoucí stravování.

Upozornění pro rodiče

10. 6. 2021

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že je naše MŠ již více než rok v rekonstrukci. Navýšení kapacity o dvě třídy se podařilo zdárně dokončit v lednu 2021 a nyní probíhá rekonstrukce zahrady, která bude dokončena v září 2021. Z tohoto důvodu vás žádám, aby jste při vstupu do MŠ dbali na bezpečnost a nepohybovali se v místech, která jsou součástí stavby.

Tato situace je i pro nás nepříjemná a omezující, a proto vyjednáváme se zhotovitelem příznivější podmínky tzn. provádění hlučných prací v době nepřítomnosti dětí v MŠ.

Děkuji za pochopení.                                              

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ

Seznam přijatých dětí  do MŠ pro školní rok 2021/2022

27. 5. 2021

Seznam přijatých dětí  do MŠ pro školní rok 2021/2022  najdete zde:

http://www.msurybicek.cz/seznam-prijatych-deti-pro-skolni-rok-2021-2022

Změna dopravního značení na ulici Školní

25. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 1. února 2021 bude stanoveno dopravní značení na ulici Školní - Zákaz stání po dobu delší než 15 minut v době od 7.00 - 16.30 hodin. Týká se to rodičů, kteří vozí děti do školky autem ( do školky Na Sídliště i na odloučené pracoviště).

RSS