Aktuality

 

 

 

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

28. 5. 2024

Oznamujeme rodičům, že Mateřská škola Na Sídlišti bude v době letních prázdnin
                       uzavřena od 1. 8. 2024 do 30. 8. 20024.
               (Zaměstnanci školy budou vybírat řádnou dovolenou)

        V nezbytném případě je možné přihlásit dítě k docházce do MŠ Pastelka.
Přihlášky najdete na webových stránkách naší školy (v záložce "Dokumenty").

Přihlášky zasílejte 3.6. 2024 od 6.00 hod na email kourilova@hustopece.cz.
Bude přijato prvních 25 žádostí. Na dříve zaslané přihlášky nebude brán ohled.

Seznam přijatých dětí na šk. rok 2024/2025 + schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

21. 5. 2024

Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče,

schůzka přijatých dětí se bude konat 6.6.2024 (čtvrtek) v 16 hodin ve třídě Motýlků (na hlavní budově).

Schůzka se koná bez dětí. Vezměte si s sebou psací potřeby, číslo účtu, ze kterého budete platit poplatky MŠ a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Účast je velmi důležitá!!!

Předadaptační program "Školička pro maláčky"

2. 5. 2024

Program začíná 22. května 2024 a bude probíhat 1 hodinu týdně v době od 15.30 hod - 16.30 hod ve třídě Berušek v hlavní budově MŠ.
Program je určen pro děti od 2 let s doprovodem dospělé osoby. 
Dětem vezměte přezůvky a pití.

Nový kontakt do ředitelny MŠ

5. 9. 2023

Z důvodu nefunkčnosti pevné linky volejte na mobílní telefon č. 728 095 550

Nový školní rok 2023/2024

29. 8. 2023

Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4. září 2023.

Ve čtvrtek 7. září 2023 proběhnou ve všech třídách třídní schůzky. Začátek v 16.15 hod.
Schůzky se uskuteční bez dětí.

Seznamy dětí a prodej čipů

28. 8. 2023

Seznamy dětí na šk. rok 2023/2024 jsou vyvěšeny na hlavní budově MŠ na okně a na odloučeném pracovišti MŠ na dveřích.

Čipy se budou prodávat:
- v pondělí 28.8.2023, v úterý 29.8.2023, ve středu 30.8.2023 od 6.00 do 10.00 hodin
- ve čtvrtek 31.8.2023 a v pátek 1.9.2023 od 10.30 do 14.30 hodin

Čip stojí 100,-, na rodinu můžete zakoupit maximálně 2 čipy.

Prosím odevzdejte nepotřebné čipy.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

22. 5. 2023

Zvu vás na informativní schůzku, která se bude konat 12. 6. 2023 v 15.30 hod ve třídě Berušek (Na Sídlišti 5)

                                                                                          Ivana Kouřilová - ředitelka školky

Informace o zvýšení stravného

24. 11. 2022
Od 1.9.2022 došlo na základě vyhlášky 272/2021 Sb. k úpravě finančních limitů na nákup potravin. V naší MŠ jsme nuceni od 1. 1. 2023  také navýšit cenu stravného.
 
Nové ceny stravného:
 
děti 3-6 let         
  • přesnídávka     10,-
  • oběd                 28,-
  • svačina            10,-
  • pitný režim         4,-
  • celkem          52,-   tzn. 1050,- /měsíc
 
děti s odkladem školní docházky 6-7 let         
  • přesnídávka     10,-
  • oběd                 34,-
  • svačina            10,-
  • pitný režim         4,-
  • celkem           58,-     tzn. 1200,-/měsíc
Stravné plaťte i nadále na účet 123 - 4770460247/0100

Odpolední svačinky - změna

28. 1. 2022

Prosíme rodiče, aby od 1.2.2022 odhlašovali odpolední svačinu do 9.00 hodin. Jedná se o děti, které půjdou po obědě. Buďte při odhlašování důslední a sdělte nám tuto informaci včas.

Pokud půjde dítě domů po obědě, odpolední svačina mu nebude započítána do ceny stravného.

RSS