Aktuality

 

 

 

 

Vracení a pořizování čipů

17. 6. 2021

Ve dnech 30.6. - 2.7. od 10.30-14.30 hodin je nutné vrátit čipy dětí, které odcházejí.

Ve dnech 23.8. - 27.8. od 7.00-10.00 hodin je nutné zakoupit čipy pro nově příchozí děti.

Čipy vrátíte a zakoupíte u paní Lazorkové - vedoucí stravování.

Informace ze schůzky rodičů nově přijatých dětí

16. 6. 2021

- seznámení s MŠ - MŠ má 7 tříd, z toho 2 na odloučeném pracovišti

- úplata za předškolní vzdělávání: předškoláci - 700,- stravné (děti s odkladem školní docházky platí 850,-), školné se neplatí

                                               : ostatní děti - 700,- stravné a 500,- školné

                                               : děti s pozdějším nástupem do MŠ platí poplatek 200,-

                                               : kulturní akce: každé dítě 500,- na školní rok

                                               : čip:  100,- (vyzvedávat od 23.8. od 7.00 - 10.00 hod. u vedoucí stravování paní Lazorkové, na jednu rodinu možné zakoupit max. 2 čipy

                                               : číslo účtu MŠ pro stravné, školné a kulturní akce 86-1728080247/0100, do zprávy příjemce uveďte jméno dítěte

- předpoklady pro nástup do MŠ: samostatnost při stolování (jíst lžící), umět používat toaletu, nenosit pleny, oblékat se s dopomocí.

- pro hladkou adaptaci dítěte v MŠ doporučujeme vyzvedávat dítě z počátku po obědě, nestrašit školkou, zkrátit dobu loučení při příchodu do MŠ

- do MŠ nenosit vlastní hračky, pouze plyšák na spaní

- do MŠ dítě potřebuje: náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku (dle počasí), pyžamo, uzavíratelnou láhev, přezůvky a pláštěnku, vše podepsané!

- platit včas všechny poplatky

- sledovat nástěnky, webové stranky školy a třídní maily, při příchodu do třídy předat dítě paní učitelce

 

Upozornění pro rodiče

10. 6. 2021

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že je naše MŠ již více než rok v rekonstrukci. Navýšení kapacity o dvě třídy se podařilo zdárně dokončit v lednu 2021 a nyní probíhá rekonstrukce zahrady, která bude dokončena v září 2021. Z tohoto důvodu vás žádám, aby jste při vstupu do MŠ dbali na bezpečnost a nepohybovali se v místech, která jsou součástí stavby.

Tato situace je i pro nás nepříjemná a omezující, a proto vyjednáváme se zhotovitelem příznivější podmínky tzn. provádění hlučných prací v době nepřítomnosti dětí v MŠ.

Děkuji za pochopení.                                              

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ

Přihlášky na prázdninový provoz v MŠ Pastelka 1. 7. - 31. 7. 2021

31. 5. 2021

Přihláška na prázdninový provoz v MŠ Pastelka

Vyplněnou přihlášku odesílejte nejdříve 14.6.2021 od 6.00 na emailovou adresu kourilova@hustopece.cz. Pokud nemáte možnost přihlášku odeslat emailem, přineste ji 14.6.2021 od 6.00 hod do ředitelny MŠ.

Dříve odeslané (odevzdané) přihlášky budou považovány za neplatné.

Seznam přijatých dětí  do MŠ pro školní rok 2021/2022

27. 5. 2021

Seznam přijatých dětí  do MŠ pro školní rok 2021/2022  najdete zde:

http://www.msurybicek.cz/seznam-prijatych-deti-pro-skolni-rok-2021-2022

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

4. 5. 2021

Ředitelství MŠ oznamuje zákonným zástupcům dětí uzavření školy v době letních prázdnin od 1.7.2021-31.7.2021 a od 25.8.(včetně) do 31.8.2021. Provoz MŠ Na Sídlišti 5 bude probíhat ve dnech 1.8.2021-24.8.2021. 

Provoz v MŠ Pastelka pro 20 dětí z MŠ Na Sídlišti bude probíhat od 1.7.2021-31.7.2021. Přihlášky na prázdninový provoz v MŠ Pastelka budou k dispozici na našich webových stránkách od 1.6.2021. Vyplněnou přihlášku odesílejte nejdříve 14.6.2021 od 6.00 na emailovou adresu kourilova@hustopece.cz. Dříve odeslané přihlášky budou považovány za neplatné.

Volné pracovní místo

23. 4. 2021

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace, přijme do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku/učitele MŠ na plný úvazek.

Požadavky: vzdělání odpovídající požadované profesi (kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících        563/2004 Sb.), čistý trestní rejstřík, kladný vztah k dětem, hra na hudební nástroj, spolehlivost, iniciativa, praxe v MŠ výhodou.

Nabízíme: příjemný kolektiv, příspěvek na stravování a penzijní pojištění.

Nástup: 1.9.2021

Platové podmínky: dle vzdělání a délky praxe - tabulkové platy

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: kourilova@hustopece.cz, kontaktní osoba: Gabriela Machačová tel. číslo 608 314 466.

Zápis 2021/2022

25. 3. 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE, NA SÍDLIŠTI 5, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

adresa: Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče

telefon: +420 519 412 519

email: kourilova@hustopece.cz

datová schránka: pdqkrzp

web: www.msurybicek.cz

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 1.4.2021  

Elektronický předzápis

Návod k vyplnění 

INFORMACE O DORUČENÍ ŽÁDOSTI A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DOKUMENTŮ:

VYPLNĚNOU A VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST SPOLU S DALŠÍMI DOKUMENTY,
KTERÉ JE MOŽNÉ SI VYTISKNOUT PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
ODEVZDEJTE V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:

  • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY
  • EMAILEM - S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • POŠTOU
  • OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE *

* VHOZENÍM DO SCHRÁNKY K TOMU URČENÉ NEBO OSOBNĚ PO DOMLUVĚ V PŘEDEM STANOVENÉM ČASE

PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS OD - DO

  • 1.4. - 30.4.2021

ŘÁDNÝ ZÁPIS OD - DO

  • 3.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 4.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 5.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 6.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 7.5.2021 10:00 - 15:00 hod.

ŘÁDNÝ ZÁPIS SE KONÁ NA ADRESE: NA SÍDLIŠTI 961/5, 693 01 HUSTOPEČE

K řádnému zápisu (3. - 7.5. 2021) předložte, prosím, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Pokud budete přihlášku k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 posílat elektronicky nebo poštou, přiložte, prosím, kopie těchto dokumentů.

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 1.4.2021

Preferujeme využití elektronického předzápisu. Pokud tento systém nevyužijete, vytiskněte si, prosím, přihlášku a vypište ručně. Všechny dokumenty přineste do MŠ v době řádného zápisu od 3.5. - 7.5. 2021.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vstup do MŠ Na Sídlišti pouze s čipem

27. 1. 2021

Od pondělí 1. 2. 2021 bude do MŠ Na Sídlišti vstup možný pouze s čipem.
Čipy zakoupíte:
- v týdnu od 1. 2. - 5. 2. 2021 v době od 6.15 - 9.00 hod
- v týdnu od 8. 2. - 12. 2. 2021 v době od 10. 30. - 15. 30 hod
u vedoucí stravovny pí. Lazorkové za cenu 100,-.  Do rodiny bude možné zakoupit dva čipy.

Změna dopravního značení na ulici Školní

25. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 1. února 2021 bude stanoveno dopravní značení na ulici Školní - Zákaz stání po dobu delší než 15 minut v době od 7.00 - 16.30 hodin. Týká se to rodičů, kteří vozí děti do školky autem ( do školky Na Sídliště i na odloučené pracoviště).

RSS