Aktuality

 

 

Nabídka kroužků pro předškoláky

Nabídka kroužků pro předškoláky

3. 9. 2019

Od října budou v době od 12.15 - 14.15 hod probíhat kroužky. V letošním roce nabízíme dva - Keramika (p. uč. Neubaureová Adriana) a Barevné notování (p. uč. Machačová Gabriela).

Pokud máte zájem, vyberte pro své dítě POUZE jeden kroužek a zapište jej od 16.9. - 20. 9. 2019 na nástěnce v šatně své třídy.
Cena kroužku je 300,- . Plaťte ve třídě u své p. učitelky.

Plavání pro předškoláky (Motýlci, Sluníčka)

Plavání pro předškoláky (Motýlci, Sluníčka)

3. 9. 2019

Ve čtvrtek 19.9.2019 proběhne první lekce plavání. Další lekce budou vždy ve čtvrtek 26.9 , 10.10., 17.10. a 24.10.  
Cena 1300,-  ( 1000,- plavání + 130,- doprava)
Pokud máte zájem, zapište své dítě od 5. 9. 2019 (čtvrtek) na nástěnce v šatně u své třídy. Kapacita je 21 dětí na třídu.
Platba bude probíhat převodem na účet.

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky

3. 9. 2019

Příštý týden proběhnou třídní schůzky:

- úterý 10.9.2019 v 16.00 hod třídy: Kuřátka, Koťátka, Berušky

- středa 11.9.2019 v 16.00 hod třídy: Sluníčka a Motýlci

Zahájení školního roku 2019-2020

1. 9. 2019

Školní rok 2019 -2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019. 
Obě budovy MŠ (na Sídlišti i Komenského) budou otevřené od 6.15 hod. 

Vyúčtování kulturních akcí

Vyúčtování kulturních akcí

16. 6. 2019

Vyúčtování kulturních akcí bude probíhat ve dnech 17. 18. 6. 2019 od 6.30 - 8,30 hod na hl. budově u paní Lazorkové.
 

Další akce na měsíc červen

Další akce na měsíc červen

7. 6. 2019

12. 6. 2019    V dopoledních hodinách se děti zúčastní akce „Den sociálních  
                        služeb“ na náměstí  v Hustopečích

 

13. 6. 2019   „Slavnostní rozloučení s předškoláky“ v 15. 30 hod v obřadní síni
                         na radnici v Hustopečích (podrobnější informace budou na
                         nástěnce v šatnách) 

 

               

19. 6. 2019   „Noc v MŠ“ - děti, které po prázdninách odcházejí do ZŠ, si užijí  
                        pirátské odpoledne a noc v MŠ (podrobnější informace  budou
                        na nástěnce v šatnách)

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na šk. rok 2019/2020

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na šk. rok 2019/2020

4. 6. 2019

Připomínáme, že  ve čtvrtek  6. června 2019 v 15.15 hod se bude konat informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, ve třídě Koťátek na odloučeném pracovišti Komenského.

Prosíme, dostavte se na schůzku bez dětí.

Změna prázdninového provozu na MŠ Školní

29. 5. 2019

ZMĚNA 

Vážení rodiče,
dne 3.6.2019 od 6.15 hodin přijímáme závazné přihlášky na červencovou docházku do MŠ Pastelka, Školní 25, Hustopeče (od 1.7. do 19.7.2019). Tento den bude školka na odloučeném pracovišti tj. třídy Koťátek a Kuřátek, otevřena už v 6. 15 hod.
Počet míst je omezen na 20 dětí.
Přihlašovací seznam naleznete v hlavní budově, Na Sídlišti 5, na nástěnce školy, u vchodu do Sluníček.

Výsledky zápisu do MŠ Na Sídlišti 5, Hustopeče pro školní rok 2019/2020

29. 5. 2019

Přijaté děti do MŠ Na Sídlišti 5, Hustopeče na školní      

                           rok 2019/2020

 

Registrační číslo

1/19

2/19

3/19

4/19

5/19

6/19

9/19

                      10/19

11/19

12/19

14/19

15/19

18/19

19/19

20/19

24/19

25/19

26/19

28/19

29/19

33/19

37/19

38/19

39/19

 

Stejnopis rozhodnutí o přijetí si v případě zájmu můžete vyzvednout u ředitelky školy, denně od 10,00 do 16,00 hodin.

Zároveň Vás zveme na schůzku nově přijatých dětí, která se bude konat 6. června v 15,15 hodin ve třídě Koťátek, na odloučeném pracovišti Komenského.

 

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

30. 4. 2019

Vážení rodiče,
dne 3.6.2019 od 6.15 hodin přijímáme závazné přihlášky na červencovou docházku do MŠ Pastelka, Školní 25, Hustopeče (od 1.7. do 28.7.2019). Tento den bude školka na odloučeném pracovišti tj. třídy Koťátek a Kuřátek, otevřena už v 6. 15 hod.
Počet míst je omezen na 20 dětí.
Přihlašovací seznam naleznete v hlavní budově, Na Sídlišti 5, na nástěnce školy, u vchodu do Sluníček.

Přihlášky na srpnový prázdninový provoz MŠ Sídliště (od 29.7. do 25.8.2019), najdete v šatnách jednotlivých tříd od 3.6.2019.

Prosíme rodiče, aby zvážili nutnost prázdninové docházky.

Akce na měsíc duben

Akce na měsíc duben

28. 3. 2019

 

3.4.  – proběhne v dopoledních hodinách v MŠ pro  

            Sluníčka a Motýlky výukový program MEDVÍDKOVA NEMOCNICE.

           Děti si s sebou mohou přinést oblíbeného     

           plyšáka, kterého budou léčit.

 

5.4.  – ukončení plaveckého výcviku

 

15.4.  – VELIKONOČNÍ DÍLNY od 15.30 - Motýlci, Sluníčka, Berušky -
           ve svých
třídách

         - vstupné dobrovolné na materiál

10.4.  – VELIKONOČNÍ DÍLNY od 15.00 - Kuřátka, Koťátka -
           ve svých
třídách

         - vstupné dobrovolné na materiál

 

10.4. – třída Sluníček pojede do Brna na výukový         

             program „POTKALI SI U KOMPOSTU“

          - odjezd v 8.00 hodin od MŠ

          - s sebou dejte dětem batůžek s přezůvkami   

             a pláštěnku

          - děti budou mít na sobě sportovní oblečení

 

12.4. – třída Motýlků pojede do Brna na výukový    

             program „SKŘÍTEK A (NE)OBYČEJNÉ VĚCI“

          - odjezd v 8.00 hodin od MŠ

          - s sebou dejte dětem batůžek s přezůvkami a    

             pláštěnku

          - děti budou mít na sobě sportovní oblečení

 

24.4. - DEN ZEMĚ – uklidíme spolu zahradu, akce  

            pro rodiče a děti - odloučené pracoviště Komenského

 

25.4. - DEN ZEMĚ – uklidíme spolu zahradu, akce  

            pro rodiče a děti - kmenová školka Na Sídlišti

 

26.4. - třídy Sluníček a Motýlků půjdou  

            v dopoledních hodinách na divadelní

            představení, které si pro ně nacvičily děti

            ze ZŠ Komenského pod vedením  

            p.uč. Věry Pešákové

 

30.4. – REJ ČARODĚJNIC v dopoledních hodinách            

            v MŠ, děti si mohou vzít do školky čarodějnický        

            kostým

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

3. 3. 2019

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Na Sídlišti 5 (U Rybiček) bude probíhat 9.5.2019 (čtvrtek) od 7 – 16 hodin v ředitelně školy. S sebou přineste vyplněnou přihlášku, lékařem potvrzený evidenční list, přihlášku ke stravování, rodný list dítěte a občanský průkaz. Všechny potřebné tiskopisy k vyplnění si vyzvednete v Den otevřených dveří, který se bude konat 2.5.2019 od 8 – 11,30 hodin na odloučeném pracovišti Komenského, ve třídách Kuřátek a Koťátek.

Přihlášky odevzdávejte pouze v den zápisu. Dříve nebudou přijímány. K zápisu se dostavte osobně (můžete už bez dítěte).

Rodiče, kteří žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již v loňském roce a dostali rozhodnutí o nepřijetí a mají nadále zájem zapsat své dítě do naší školky, musí se také opět dostavit k zápisu se všemi potřebnými tiskopis

Informace o zápisu do 1. třídy

Informace o zápisu do 1. třídy

25. 2. 2019

Základní školy v Hustopečích nabízí v MŠ "Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání". Formumulář si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout a vytisknout z webových stránek základních škol. Vyplněné odevzdejte do 29. 3. 2019 v MŠ nebo na základních školách.
Pokud budete žádat o "Odklad školní docházky", objednejte se v Pedagogicko-psychologické poradně. Číslo na PPP v Hustopečích je 518 389 121.

Vystoupení třídy Motýlků

Vystoupení třídy Motýlků

25. 2. 2019

Děti ze třídy Motýlků vystoupí 23. 3. 2019 na akci Slavnosti mandloní. Bližší informace získáte u paní učitelky.

Výlet do Bonga

Výlet do Bonga

25. 2. 2019

Děti ze třídy Motýlků a Sluníček navštíví 20. 3. 2019 Bongo Brno. Odjezd od MŠ v 8.00 hod

Plávání pro předškolní děti

Plávání pro předškolní děti

25. 2. 2019

Lekce plavání proběhnou: 8. 3. 2019
                                    15. 3. 2019
                                    22. 3. 2019
                                    29. 3. 2019
                                      5. 4. 2019

Odjezd autobusu od MŠ vždy v 9. 25 hod.

 

Provoz MŠ o jarních prázdninách

Provoz MŠ o jarních prázdninách

4. 2. 2019

Vážení rodiče,

provoz MŠ bude v době jarních prázdnin tj. 11.2. - 15.2. 2019 omezen.
Prosíme, nahlaste docházku Vašeho dítěte p. učitelce.

Plávání pro předškolní děti

Plávání pro předškolní děti

28. 1. 2019

Kurz plavání začíná v pátek 8.3. 2019 a končí 5.4.2019 (5 lekcí) od 9.00 hod do 11.30 hod.

cena: 500,- Kč + doprava 100,-

celkem = 600,- zaplaťte převodem na účet školy s popisem pro příjemce (jméno dítěte – plavání).

Zapsat se můžete na nástěnce u vstupu do budovy.

Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

4. 12. 2018

Ve středu 5.12.2018 v dopoledních hodinách navštíví  naši školku Mikuláš, anděl a čert. Balíčky pro děti připravíme ;)

Paní ředitelko, děkujeme.

Paní ředitelko, děkujeme.

29. 7. 2018

Naši mateřskou školu opouští paní ředitelka Eva Javůrková. Odchází na zasloužený odpočinek.

Po studiích v Kroměříži sbírala pedagogické zkušenosti jako učitelka. Je to jako včera, co do MŠ U Rybiček přišla drobná, energická žena se spoustou snů a plánů, jak vytvořit pěkné prostředí stovkám dětí. Nezapomenutelné jsou její mažoretky, školní akademie, vystoupení pro veřejnost a besídky pro rodiče, které jsme pod jejím vedením připravovali. Vždy se snažila vycházet nám vstříc a pomoci nejen na pracovišti, ale i ve složitých životních situacích.

Děkujeme Vám, paní ředitelko, a přejeme Vám hodně zdraví a klidu na zaslouženém odpočinku.

                                                                                                              Celý kolektiv MŠ U Rybiček.

 

RSS

Další stránky: 1 2 3 4 5