Informace o platbách v MŠ

Měsíční výše úplaty za školné pro děti s celodenní docházkou je stanovena ve výši 500,- Kč, děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeni.

Měsíční úplatu posílejte na účet 86-1728080247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Na tento účet posílejte i jednorázovou platbu 1000,-  za kulturní akce a do zprávy pro příjemce  uvěďte jméno dítěte. ( Platbu lze uhradit do konce měsíce října)

Stravování dětí od 1.9.2022

děti 3-6 let         

  • přesnídávka     10,-
  • oběd                 28,-
  • svačina            10,-
  • pitný režim         4,-
  • celkem          52,-   tzn. 1050,- /měsíc

děti s odkladem školní docházky 6-7 let         

  • přesnídávka     10,-
  • oběd                 34,-
  • svačina            10,-
  • pitný režim         4,-
  • celkem           58,-     tzn. 1200,-/měsíc

 

Před ranní přesnídávkou je dětem podáván ovocný talíř. Dostatečný příjem tekutin je pro děti zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole.

Platby za stravné posílejte na účet 123-4770460247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.  

Všechny platby provádějte do 15. dne aktuálního měsíce.