Informace o zvýšení stravného

Od 1.9.2022 došlo na základě vyhlášky 272/2021 Sb. k úpravě finančních limitů na nákup potravin. V naší MŠ jsme nuceni od 1. 1. 2023  také navýšit cenu stravného.
 
Nové ceny stravného:
 
děti 3-6 let         
  • přesnídávka     10,-
  • oběd                 28,-
  • svačina            10,-
  • pitný režim         4,-
  • celkem          52,-   tzn. 1050,- /měsíc
 
děti s odkladem školní docházky 6-7 let         
  • přesnídávka     10,-
  • oběd                 34,-
  • svačina            10,-
  • pitný režim         4,-
  • celkem           58,-     tzn. 1200,-/měsíc
Stravné plaťte i nadále na účet 123 - 4770460247/0100