Malířka z Koťátek

Gratulujeme Týnce Š. za umístění na 3. místě ve výtvarné soutěži "Stáří očima dětí " vyhlášené ke Dni sociálních služeb v Hustopečích

Seznam alb