Nový kontakt do ředitelny MŠ

Z důvodu nefunkčnosti pevné linky volejte na mobílní telefon č. 728 095 550