ŠKOLA V PŘÍRODĚ - den první

Do Vápenek jsme přijeli v pořádku. Děkujeme tatínkům, dědečkovi a panu školníkovi, že nám pomohli vynosit věci do pokojů. Ještě jsme se ani pořádně nerozhlédli a už na nás čekal výborný oběd - vývar, rajská omáčka s knedlíkem a masovými koulemi. Potom jsme se ubytovali na pokoje a odpočinuli si. Při svačině nám pan číšník donesl dopis od skřítků. Psali v něm, že je tady v okolí zlobí nějaký Klacoš, který ničí květiny a stromy a zlobí zvířátka. Vydali jsme se po jeho stopách. V lese jsme našli spoustu "ulámaných větví a pošlapaných květin ". Potkali jsme i šneky, slimáka a chráněné květiny. Trošku nás pozlobil déšť, ale měli jsme pláštěnky. Po návratu jsme se navečeřeli (kuře s rýží). Po jídle jsme si pohráli a zazpívali ve společenské místnosti. Začala nám padat únavou víčka, a proto jsme si šli vyčistit zuby, poslechli jsme si pohádku a teď už spíme :-)

Seznam alb