Tři Králové u Koťátek a Kuřátek

Začátkem ledna nás navštívili Tři králové, respektive celá třída králů ze třídy Sluníček. Zazpivali nám a popřáli do Nového roku. Ve třídě jsme si potom zahráli na cestu ke králům a pohybovou hru a také jsme si tři krále namalovali. 

Seznam alb